Świetlica szkolna

Rozwijaj umiejętności manualne, samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, wypowiadania się na zadany i dowolny temat, wyzwalające ekspresję twórczą

Szóstoklasisto

Zobacz co zrobić po napisaniu egzaminu szóstoklasisty

Imprezy szkolne

Zobacz harmonogram imprez i uroczystości jakie są planowane w roku szkolnym

Wykaz lektur

Jesteś uczniem Naszej szkoły? Sprawdź jakie lektury powinieneś przeczytać.