Świetlica szkolna

Rozwijaj umiejętności manualne, samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela, wypowiadania się na zadany i dowolny temat, wyzwalające ekspresję twórczą

To powinieneś wiedzieć szóstoklasisto !

powtórz, zapamiętaj, wykorzystaj