Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017

1Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 września 2016r.
2Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2016r.
3Ferie zimowe30.01 - 12.02 2017r.
4Wiosenna przerwa œświąteczna13-18 KWIETNIA 2017r.
6Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych23 czerwca 2017r.
7Ferie letnie24.06 - 31.08 2017r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
W dniach wymienionych będą się odbywały zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w śœwietlicy szkolnej
31 października
2 maja
4 maja
5 maja
16 czerwca
19 czerwca
Zebrania z rodzicami - wywiadówki
8-9 listopada
25-26 stycznia
4-5 kwietnia
Dni otwarte:
4 października
6 grudnia
7 marca
9 maja
6 czerwca