Informacja dla rodziców o roli aktywnego udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego