Odblaskowa szkoła

plakat___odblaskowa_szkola

KONKURS „ODBLASKOWA SZKOŁA”

Nasza szkoła przystąpiła w bieżącym roku szkolnym do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA. „Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Program daje możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe”.

Realizując zadania konkursu „Odblaskowa szkoła”przeprowadzono szereg inicjatyw m.in.:

• Ogólnoszkolny konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym

• Ogólnoszkolny konkursy wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowym

• Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa szkoła”

• Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej