Reforma edukacji

Szanowni Państwo,
zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat reformy edukacji Dobra Szkoła oraz infografiką.

Broszura informacyjna – Dobra Szkoła

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Mapa drogowa reformy edukacji - Dobra Szkoła

Szkoła po zmianie - plakat - Dobra Szkoła