Pracownicy

Lista pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły – Elżbieta Obal-Dyrek
Zastępca dyrektora – Wioletta Włoch

Nauczyciele – kwalifikacje do nauczania przedmiotu
 • Renata Skowronek – wychowanie przedszkolne
 • Dominika Dymanus-Marcinek – wychowanie przedszkolne
 • Barbara Wójcik – wychowanie przedszkolne
 • Danuta Dziewońska – edukacja wczesnoszkolna
 • Monika Job – edukacja wczesnoszkolna
 • Aleksandra Cisoń – edukacja wczesnoszkolna
 • Dominika Czajczyk – edukacja wczesnoszkolna
 • Lidia Gabryś-Zając – edukacja wczesnoszkolna
 • Barbara Marona – edukacja wczesnoszkolna
 • Jadwiga Pacura – edukacja wczesnoszkolna
 • Bożena Szklarz – edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Szydłak – edukacja wczesnoszkolna
 • Wioletta Gajda – edukacja wczesnoszkolna
 • Beata Depta -edukacja wczesnoszkolna
 • Monika Toczyńska- Wiewiórka – edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Majerska – j. polski, logopeda
 • Anna Ryś – j. polski
 • Bożena Tabor – j. polski, biblioteka
 • Joanna Kozłowska – j. polski
 • Marzena Nawrocka – j. polski
 • Sylwia Bielska – historia
 • Ewelina Stachórska – j. angielski
 • Agnieszka Pawlica – j. angielski
 • Anna Nędza – j. angielski, przyroda
 • Anna Lurka – j. angielski
 • Renata Skowronek – j. angielski
 • Dorota Kasprzycka – j. angielski
 • Renata Perżyło – j. angielski, matematyka
 • Zofia Dobrowolska Gawlik – muzyka
 • Eliza Ginter -Herman – muzyka
 • Marzena Piasecka – plastyka, świetlica
 • Hubert Lachman – plastyka
 • Bernadetta Gluza – świetlica
 • Maria Paciora – świetlica
 • Maria Cebula – przyroda
 • Katarzyna Duda – przyroda
 • Agata Woźniak – przyroda, świetlica
 • Barbara Noworyta – matematyka
 • Lucyna Drozd – matematyka
 • Bogusława Topa – matematyka
 • Robert Tkaczyk – zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, bibliotekoznawstwo
 • Agnieszka Kalarus – wychowanie fizyczne
 • Jolanta Wojtaszek – wychowanie fizyczne
 • Jarosław Waga – wychowanie fizyczne
 • Dorota Kacprzak – wychowanie fizyczne
 • Halina Szott-Cisowska – chemia
 • Stanisław Dzidek – fizyka
 • Małgorzata kolarz – religia
 • s. Bernadeta Barabasz – religia
 • ks. Damian Przybytek – religia
 • Patrycja Jamróz -Kowalska – zajęcia wyrównawcze
 • Elżbieta Luraniec-Starba – biblioteka, świetlica
 • Ewa Fita – pedagog
 • Aurelia Ostrowska – psycholog
 • Marek Rudny – szachy
Pracownicy Administracji:
 • Lucyna Grabowska – sekretarz szkoły
 • Rafał Czeliński – sekretarz
 • Bogumiła Stryszowska – główna księgowa
 • Mirosława Michalik – księgowa
Pracownicy Obsługi
 • Urszula Didur
 • Halina Kantor-Płonka
 • Krzysztof Kucharski
 • Bożena Majewska
 • Michał Piwek
 • Małgorzata Sosnowska
 • Elżbieta Iskra
 • Anna Piotrowicz
 • Jadwiga Wcisło