Rada rodziców

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce

w roku szkolnym 2016/2017

PRZEWODNICZĄCA – Kinga Ustrzycka
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ  – Artur Turek
SKARBNIK – Marcin Hurkała
Numer Konta Rady Rodziców

Konto bankowe Rady Rodziców: 96861900060011020088910001

 

PRZEWODNICZĄCY RAD ODDZIAŁOWYCH
KlasaPrzewodniczący
Oddział przedszkolny O1Karina Dobrowolska
Oddział przedszkolny 02Marta Stawarz
1aDagmara Witkowska
1bElżbieta Luraniec-Starba
1cMałgorzata Mika
2aAnna Milka
2bIzabela Szumny
2cIwona Górska
2dKinga Ustrzycka
3aJakub Kogut
3bElżbieta Nowak
3c
3dAneta Kmiecik
3eMilena Marusczyk-Gawlik
4aKlaudia Wojtysko
4b
4cAgnieszka Winiarska-Wójcik
5aPaulina Noga
5bIwona Micek
5cAgnieszka Rybka
6aKrzysztof Ciopała
6bBożena Sendorek
6cIwona Dębosz